Lykkepiller.info ønsker ikke at underminere positive virkninger ved kemisk behandling af psykiske lidelser, men vil gøre opmærksom på, at der kan forekomme alvorlige bivirkninger.

 

 

 

 


Der er to hovedgrupper inden for antidepressiva, som igen er inddelt i forskellige undergrupper:

Klassiske antidepressiva:
Tricykliske, Fx imipramin, MAO-hæmmere, phenelzin, isokarboxazid, (Marplan)

Nyere antidepressiva:  SSRI
citalopram (Cipramil), sertralin (Zoloft), paroxamin (Seroxat), fluvoxamin (Fevarin), fluoxetin (Fontex).

Nyere antidepressiva : SNRI
venlafaxin (Effexor), NARI, reboxitin (Edronax), NaSSa, mirtazapin (Remeron), RIMA, moklobamid (Aurorix).

 

 

 


 

 

Hver femte dansker bliver på et tidspunkt i deres liv ramt af en depression.

 

Sidste år gik 422.216 danskere på apoteket for at hente antidepressiv medicin. Det er en stigning på 77 procent på 10 år, viser tallene fra Lægemiddelstyrelsen.

Men pillerne kan blot dæmpe symptomerne, som eksempelvis nedtrykthed og lavt selvværd. Medicinen behandler ikke årsagen til depressionens udbrud på samme måde

som psykoterapi og behandling med pillerne er tit forbundet med alvorlige bivirkninger.

Mindst 200.000 danskere lider lige nu af depression. Mindst 200.000 lider af angst, halvdelen af dem har eller har haft en depression. I Danmark er de samlede direkte og indirekte omkostninger

i forbindelse med psykiske sygdomme knap 31 milliarder kroner om året. Omkostningerne til depressioner alene løber op i 14 milliarder kroner.Ca. 700 danskere begår hvert år selvmord.

I minimum 6 ud af 10 tilfælde er offeret deprimeret. 7.000 danskere forsøger hvert år at begå selvmord.

Der er to tilskudsberettigede behandlingsmuligheder for depressionsramte. Den ene er antidepressiv medicin, som praktiserende læger og psykiatere udskriver. Tilskuddet fra sygesikringen er
afstemt efter behov, men det vil typisk være på 85 procent.

422.000 danskere modtog antidepressiv medicin i 2008. Andre patientgrupper end depressive tager dog også medicinen mod f.eks. angst.

Den anden mulighed er psykoterapi, hvor den praktiserende læge henviser patienten til kognitiv terapi hos en psykolog. Tilskuddet fra sygesikringen er på 60 procent, men det gives kun, hvis
patienten har været udsat for et traume eller er mellem 18 og 37 år.

 

 

 

SSRI og SNRI populært kaldet lykkepiller

Selvom SSRI og SNRI er stærk psykiatrisk medicin og har en lang liste af potentielle meget alvorlige bivirkninger, bliver de i stadig større grad udskrevet til ikke psykiatriske lidelser såsom
stress, generthed, bulimi, angst, menstruationsgener, ryge stop, lavt selvværd, for tidlig sædafgang, mild depression og for at "forebygge".

Pillerne er i sommeren 2006 blevet godkendt til børn ned til 8 år. I mange tilfælde udskrives pillerne meget hurtigt, altså uden at have stillet en seriøs diagnose og lægen når sjældent at i
nformere om bivirkningerne. Ifølge nye undersøgelser virker pillerne kun på meget deprimerede patienter.

Hvad gør man for at hjælpe dem der ikke har gavn af pillerne ?

Skader de hjernen ?

- Se artiklerne, filmne og undersøgelser på denne side.

 

 

 

 

 


 

 

 

Nyt! - Tilmeld dig gruppen på Facebook lykkepiller, bivirkninger hvor borgere hjælper og oplyser hinanden. Facebook Gruppen

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Vigtigt - Tal altid med lægen først !

Det kan være farligt at holde op med at tage medicinen. Det er især farligt at stoppe behandlingen for hurtigt.

 

Mange læger er ikke orienteret om dette emne, da bogen som lægen slår op i når der tales bivirkninger, mange gange ikke er opdateret ! Henvis da til denne side. www.lykkepiller.info

| kontakt | ©2005 www.lykkepiller.info